industri nyheter

Den 7 augusti höll säkerhetsöverföringsavdelningen vid National Radio and Television Administration ett symposium i Peking för att diskutera de relevanta rekommendationerna från China Radio and Television om att främja migrationen av 700 MHz frekvensband för markbunden digital-TV. Mötet studerade arbetsidéer från samarbetsmetoder, planförberedelser, utrustningsbud, övervakning och acceptans etc. och beslutade att China Radio och Television ytterligare skulle förbättra relevanta arbetsrekommendationer baserat på situationen för diskussionen och de faktiska förhållandena i de två provinserna , och främja genomförandet så snart som möjligt.


Inläggstid: Aug-14-2020