Raman optisk förstärkare

  • Raman Optical Amplifier  ZRA1550

    Raman optisk förstärkare ZRA1550

    Erbium-dopad fiberförstärkare (EDFA), på grund av spontanemission (ASE) och kaskader, kommer ackumuleringen av spontanemissionsbrus att kraftigt minska systemmottagarens SNR, vilket begränsar systemets kapacitet och icke-reläavstånd. Den nya generationen Raman-fiberförstärkare (ZRA1550) uppnår förstärkning av den optiska signalen genom den optiska förstärkningen som genereras av Stimulerad Raman-spridning (SRS). FRA har ett brett förstärkningsspektrum; förstärkningsbredden kan breddas ytterligare av ...